Välkommen till min hemsida!

 

"Hennes cellospels djupa och fulla klang imponerade."   Enköpingsposten, 16 augusti 2017. 

"Hanna svarade för ett fantastiskt cellospel som klädde orden i toner på ett vidunderligt sätt."    Aspelands musikförening, 16 oktober 2013.  

"deklamationer, endast ackompanjerat av en improviserande solocello... och Bellmans epistlar och sånger ackompanjerades förnämligt av gitarr, cello och violin."    Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark, 2020, nr. 102.